Klik hier als u een melding krijgt dat de Java applet niet kan worden opgestart.

Dit is de Sudoku 10x10 horizontaal. De rechthoeken kunnen ook verticaal staan.

Regels:

  • Iedere rij en iedere kolom moet alle cijfers 0 tot en met 9 bevattten (dubbele cijfers zijn niet toegestaan).
  • De rechthoeken (met dikkere lijnen) moeten alle cijfers 0 tot en met 9 bevattten (dubbele cijfers zijn niet toegestaan).

De oplosser zal altijd een oplossing vinden, als deze bestaat. Als u op "Solve" drukt, geeft de oplosser aan of er geen, een, of meerdere oplossing(en) zijn.

©2011, 2014 Renze de Waal.