Klik hier als u een melding krijgt dat de Java applet niet kan worden opgestart.

Dit is de Hyper Sudoku

Regels:

  • Standaard: Iedere rij en iedere kolom moet alle cijfers 1 tot en met 9 bevattten (dubbele cijfers zijn niet toegestaan).
  • Standaard: De 9 vierkanten (met dikkere lijnen) moeten alle cijfers 1 tot en met 9 bevattten (dubbele cijfers zijn niet toegestaan).
  • Hyper: De 4 vierkanten (licht grijs) moeten alle cijfers 1 tot en met 9 bevattten (dubbele cijfers zijn niet toegestaan).

De oplosser zal altijd een oplossing vinden, als deze bestaat. Als u op "Solve" drukt, geeft de oplosser aan of er geen, een, of meerdere oplossing(en) zijn.

©2011,2014 Renze de Waal.